Pensioensparen: een noodzaak?

Niet alleen sparen baart mensen zorgen, ook pensioenen zijn een hete aardappel die continu doorgeschoven wordt binnen de regering. Het probleem is dat er niet echt een oplossing is: de vergrijzing is al een tijdje ingetreden en de actieve bevolking wordt alsmaar kleiner. Het probleem doorschuiven heeft geen zin. We moeten het zelf aanpakken.

Gelukkig is dit iets waar velen zich al bewust van zijn. Pensioensparen is immens populair. Ook de overheid heeft hier slim nagedacht door pensioensparen fiscaal aantrekkelijk te maken. Er zijn zelfs twee formules waaruit je kan kiezen die allebei voordelig zijn en je op je 65ste een zorgeloze oude dag garanderen.

Pensioenspaarfonds

Een pensioenspaarfonds is een soort belegging – laten we daar meteen maar duidelijk over zijn. Een belegging met zeer weinig risico over het algemeen, maar deslaniettemin een belegging. Pensioenspaarfondsen kunnen meestal op lange termijn wel mooie resultaten voorleggen.

Pensioenspaarverzekering

Een pensioenspaarverzekering is een andere manier om te zorgen voor een goed pensioen. In feite is dit een levensverzekering, die wordt uitbetaald wanneer je 65 bent geworden (of aan de nabestaanden bij overlijden). In tegenstelling tot een pensioenspaarfonds is een pensioenspaarverzekering geen belegging, maar de mogelijke interesten zijn dan ook niet zo groot.

Beide systemen zijn fiscaal aantrekkelijk omdat er een belastingvermindering van 30% op het gespaard kapitaal geldt. Er is elk jaar een plafond dat wordt vastgesteld. Spaar je dus voor dat plafond, dan kan je het maximum inbrengen. Welke formule je kiest hangt af van hoeveel risico je durft nemen.